Loading...

Chủ tịch Đại học FPT Lê Trường Tùng: Hệ thống giáo dục Việt Nam vẫn đang rất nặng về công lập với tỷ trọng chiếm đến 98% số trường và học sinh/sinh viên

Chủ tịch Đại học FPT Lê Trường Tùng gợi ý, ngoài mô hình trường công lập và ngoài công lập như hiện nay, Việt Nam nên tham khảo thêm một số mô hình như đối...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều