Loading...

Chính phủ yêu cầu: Từ nay đến cuối năm tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, hộ gia đình

Chính phủ cũng yêu cầu ngành ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều