Loading...

Chính phủ đồng ý thử nghiệm cơ chế sandbox trong mô hình kinh tế chia sẻ

Nhà nước khuyến khích, ưu tiên tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp cung cấp nền tảng, đặt doanh nghiệp vào trung tâm của hệ thống đổi...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều