Loading...

Chính phủ chủ trương bỏ chế độ công chức suốt đời

Chính phủ kiên quyết xỏa bỏ nạn lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều