Loading...

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Cơ hội cho cá tra Việt Nam tại thị trường Mỹ

Các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hi vọng có thể giành thêm thị phần từ cá thịt trắng trong đó có sản phẩm cạnh tranh mạnh nhất là cá rô phi Trung Quốc trên...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều