Loading...

Chi tiết kế hoạch lừa 2.500 tỉ của Alibaba

CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên thu gom đất không đủ tình trạng pháp lý là đất ở rồi quảng cáo khiến khách hàng ảo tưởng vào các dự án họ...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều