CEO Sendo.vn: Mọi người mặc định là logistic ở Việt Nam tệ, tôi không rõ tại sao mọi người nghĩ thế

Theo ông Trần Hải Linh CEO Sendo.vn, khách hàng Việt Nam không đặt nặng chất lượng dịch vụ phải rất cao hay thời gian giao nhận phải rất nhanh, mà chỉ cần giao...

Loading...
Bình luận của bạn !

Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều