Loading...

Cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực

Hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối thương mại là những biện pháp nhằm thu hút đầu tư, qua đó tạo xung lực để kinh tế Hà Nội phát triển nhanh, bền vững. Chủ trương đó đã và đang được lãnh đạo thành phố chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu sự vào cuộc nghiêm túc của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, 10 tháng qua, tình hình kinh tế - Xã hội tiếp tục phát triển, trong đó công nghiệp, thương mại, Du lịch đều duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn về thu hút đầu tư. Điều này còn được minh chứng qua số lượng doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại đều tăng. Cụ thể, có 20.634 doanh nghiệp mới đăng ký thành lập với số vốn đăng ký 164,3 nghìn tỷ đồng và hơn 3.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Để có được kết quả như trên phải khẳng định do nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò chỉ đạo, điều hành chung của UBND thành phố. Ngay từ đầu năm, thành phố đã có kế hoạch, chương trình công tác hướng đến việc thúc đẩy đầu tư, hội nhập, hỗ trợ doanh nghiệp.

Các ban chỉ đạo về hội nhập quốc tế, đổi mới và phát triển doanh nghiệp... được kiện toàn, hoạt động tích cực. Hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và phát triển” tiếp nối thành công của hội nghị năm 2016 đã khẳng định sự cầu thị của thành phố, cũng như cho thấy những việc làm cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư...

Những kết quả đạt được rất khả quan, tuy nhiên so với yêu cầu phát triển, lãnh đạo thành phố xác định, việc thu hút đầu tư phải được đẩy mạnh hơn nữa. Bên cạnh đó, một số mặt còn chưa theo kịp nhu cầu, nguyện vọng của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho rằng, về công tác cải cách hành chính, việc cắt giảm các thủ tục không cần thiết còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng chưa có sự phối hợp tốt giữa các sở, ngành, dẫn đến có đơn vị phải tiếp nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra.

Vì vậy, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, trong những tháng cuối năm, thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp về vốn và Thị trường thông qua nhiều hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, quốc tế, đi đôi với việc chuẩn bị và tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành rà soát toàn bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách. Từ đó, các sở, ngành cần kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ những văn bản chồng chéo, nhiêu khê, phức tạp, gây khó khăn, tác động tiêu cực đến đời sống, hoạt động sản xuất, Kinh doanh của người dân và doanh nghiệp...

Về lâu dài, thành phố sẽ đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo hướng kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ rào cản để phát triển mạnh doanh nghiệp. Một trong những hướng đi thời gian tới sẽ là bám sát, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với mục tiêu thành lập khoảng 50.000 doanh nghiệp...

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp để sớm hiện thực hóa các cơ hội tốt về thu hút đầu tư là yêu cầu được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh như một nhiệm vụ cho những tháng cuối năm, tạo tiền đề cho việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 - dự kiến là “Năm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp”. Trước mục tiêu đó, sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao của các sở, ngành, địa phương sẽ là yếu tố quyết định.
Thành Tâm

>> Xem thêm: 

12,5 triệu tấn hàng hóa đã qua cảng TC–HICT Hải Phòng

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy đến 30/6/2022

Kỳ vọng thị trường nới rộng xu thế tăng trong thời gian tới

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều