Loading...

Cách phát âm các loại kem trong tiếng Anh

Kem ốc quế là "ice-cream cone", kem que là "popsicle". Vậy cách phát âm những từ này như thế nào?

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều