Loading...

Cách khen phụ nữ bằng tiếng Anh

Ngoài tính từ "beautiful" đã phổ biến, bạn có thể sử dụng từ "stunning" và "gorgeous" để khen phụ nữ vào ngày 20/10.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều