Các tập đoàn đa quốc gia nhảy vào cung cấp sản phẩm tài chính, nguy cơ thua cuộc ngay trên sân nhà với ngân hàng và Fintech?

Các tập đoàn lớn trên thế giới như Alibaba hay Amazon khi phát triển đến quy mô đủ lớn sẽ bắt đầu tích hợp cả sản phẩm tài chính để tối đa hóa lợi ích...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều