Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Cả nước xuất siêu hơn 7 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2018

Trong kỳ 2 tháng 10 năm 2018, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 0,77 tỷ USD, qua đó đưa mức thặng dư của cả nước trong 10 tháng qua lên 7,21 tỷ USD.

Loading...
Bình luận của bạn !

Tin đọc nhiều
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều