Loading...

Bức tranh kinh tế TP. Hà Nội qua các con số

Cục Thống kê TP. Hà Nội đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của Thủ đô tiếp tục phát triển tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều