Loading...

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Tôi chả dám chấm điểm cho mình!

Nhìn lại 8 năm đã qua, Bộ trưởng Kim Tiến cho biết điều khiến bà vui nhất là nhiều chính sách đã được đổi mới toàn diện, điều hài lòng nhất là sự thoải...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều