Loading...

Bỏ ‘quỹ’, không bỏ phí bảo trì đường bộ

Quỹ bảo trì đường bộ là tổ chức tài chính trung gian, trong hoạt động còn nhiều hạn chế, phức tạp, nặng tính xin-cho nên cần… bỏ.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều