Loading...

Bộ Nội vụ ngăn chặn “tham nhũng vặt” để thực hiện văn hóa công vụ

Một trong những nội dung Bộ Nội vụ đưa ra để thực hiện văn hóa công sở là ngăn chặn “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều