Thang điểm môn Ngữ văn:
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 2
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 3
Đáp án các môn còn lại:
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 4
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 5
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 6
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 7
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 8