Bộ Công Thương khuyến cáo về hoạt động có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép qua hệ thống greenleaf

Để tránh các rủi ro vật chất và pháp lý liên quan, Cục CT&BVNTD khuyến cáo người dân không tham gia giới thiệu, phát triển mạng lưới kinh doanh của các tổ...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều