Loading...

Bộ Công an: Nghiêm cấm cán bộ cho hoặc tặng quân trang

Bộ Công an nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ mua bán, trao đổi, cho, tặng quân trang và công cụ hỗ trợ dưới mọi hình thức.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều