BIDV và khó khăn tứ bề trong năm 2019

Triển vọng của ngân hàng phụ thuộc rất lớn vào việc phát hành riêng lẻ. Trong lúc đó, NIM quý 1 đã có dấu hiệu giảm, ngân hàng đang gặp nhiều áp lực về...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều