Loading...

BIDV cảnh báo về hành vi giả mạo nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Hình thức mà các đối tượng lừa đảo chủ yếu là lợi dụng những hình ảnh hội thảo, biển tên cán bộ giả mạo và các hoạt động chung có logo BIDV gửi cho...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều