Loading...

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Xin chúc làm 4.0, 5G nhưng mỗi gia đình sẽ có 2 con

Đặt mục tiêu hướng đến một cuộc sống số, xã hội số nhưng Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đối với gia đình, số hoá chỉ là một nửa. Nửa còn lại...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều