Bảo dưỡng nhà máy gần 3 tháng, Đạm Phú Mỹ vẫn đạt doanh thu hơn 1.326 tỷ đồng quý 1/2019

Theo báo cáo hợp nhất, trong khi doanh thu đạt 1.596 tỷ đồng giảm 23,4% so với cùng kỳ, thì chi phí quản lý giảm 26,6%, chi phí bán hàng giảm 31%.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều