Loading...

Báo Đức: USD chiếm tới 50% trong rổ tiền tệ định giá cho đồng Libra?

Hiệp hội Libra (Libra Association), tổ chức phi lợi nhuận bao gồm Facebook và 27 thành viên khác tham gia kế hoạch ra mắt và giám sát đồng tiền số Libra, từ chối bình...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều