Báo cáo kết quả kiểm điểm vi phạm về BOT: Chính phủ đã chậm gần 1 năm

Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu báo cáo vào kỳ họp cuối năm 2018, nhưng đến nay Chính phủ chưa thực hiện ...

Loading...
Bình luận của bạn !

Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều