Loading...

Ban hành Thông tư về quy tắc xuất xứ trong CPTPP

Thông tư gồm 3 danh mục PSR với mặt hàng dệt may, với xe cùng các bộ phận, phụ kiện và với các mặt hàng còn lại.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều