Loading...

Bài toán trắc nghiệm trong đề thi của Hong Kong 2007

Bạn hãy thử sức với tình huống giả lập về cách điền trắc nghiệm đúng sai trong đề thi toán lớp 5 của học sinh Hong Kong năm 2007.

Topic 63. MULTIPLE TRUE-FALSE TEST

Problem: On a true - false test of 100 items, every item number that is a multiple of 4 is true, and all others are false. If a student marks every item that is a multiple of 3 false and all others true, how many of the 100 items will be correctly answered?

Dịch đề: Cho đề kiểm tra gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm đúng - sai. Tất cả câu hỏi có số thứ tự chia hết cho 4 thì có đáp án là "đúng", những câu còn lại đều có đáp án là "sai".

Một học sinh đánh dấu tất cả câu hỏi có số thứ tự chia hết cho 3 là "sai", còn lại đánh dấu là "đúng". Hỏi học sinh này trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi trong tổng số 100 câu?

Minh Phương

>> Xem thêm: 

Hàng loạt du học sinh Việt Nam huỷ vé sang Trung Quốc sau tết do virus corona

Muốn xin thực tập sau Tết nhưng sợ… lao lực, cô gái trẻ mếu máo khi được dân mạng nhắc nhở đôi điều

Năm phương pháp tự học ngoại ngữ phổ biến

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều