Loading...

Bài toán do Mỹ đề nghị trong kỳ thi IMSO 2019

Trong 3 phút, liệu bạn có thể tìm ra đáp số bài toán điểm danh theo vòng tròn do Mỹ đề nghị trong kỳ thi IMSO 2019 dành cho học sinh 11-12 tuổi?

Topic 67. COUNT AROUND THE CIRCLE

Problem: There are 120 scouts standing in a circle, equally spaced, around a campfire. They start calling out 1, 2, 3, ... in the clockwise direction, and Keith calls out 55. If the calling starts with the same person but continues in the anticlockwise direction instead, what number will the scout opposite to Keith call out?

Dịch đề: Cho 120 hướng đạo sinh đứng cách đều nhau thành một vòng tròn xung quanh đống lửa trại. Mỗi bạn lần lượt nói số 1, 2, 3... theo chiều kim đồng hồ, và Keith nói số 55. Nếu hoạt động này vẫn bắt đầu từ cùng một bạn, nhưng được thực hiện ngược chiều kim đồng hồ, thì hỏi bạn đứng đối diện Keith sẽ nói số bao nhiêu?

Minh Phương

>> Xem thêm: 

Những kiến thức không bao giờ thừa về một số điều cần kiêng kỵ trong ngày Tết, đặc biệt là mồng Một

IFO số Tết: Dàn Host cực phẩm toàn trai xinh gái đẹp, IELTS đỉnh cao xâm lấn màn ảnh nhỏ

Sinh viên về quê làm thêm kiếm tiền tiêu tết

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều