Loading...

Bài tập về câu chỉ mục đích trong tiếng Anh

"Take the map _______ we get lost". Bạn sẽ điền "for", "so" hay "in case" vào chỗ trống?

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều