Loading...

Bài tập tìm trọng âm của từ tiếng Anh

"Photographer" hay "Autograph" có trọng âm rơi vào âm tiết thứ mấy?

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều