Loading...

Bài tập phân biệt danh từ tiếng Anh số ít và số nhiều

"Criterion" hay "Criteria" là danh từ số nhiều?, "Glasses" có phải danh từ số ít?

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều