Loading...

Bài tập động từ theo sau remember

"Did you remember ____ it off before you left"? Bạn cần điền "turning" hay "to turn" vào chỗ trống.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều