Loading...

Bài tập chia động từ trong câu tường thuật

Bạn sẽ chọn "was drinking", "had drunk" hay "had been drinking" để điền vào chỗ trống trong câu "I told John not to drive,...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều