Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit

Bạn đã chọn ra bias cho mình chưa?

Sau khi vòng thử giọng của " The UNIT " kết thúc trong tập phát sóng ngày 11 tháng 11, chương trình cứu vớt thần tượng của đài KBS đã công bố hồ sơ của 126 thí sinh lọt vào vòng kế tiếp. 126 thí sinh này bao gồm 63 nam và 63 nữ, họ sẽ cùng thi đấu để tìm ra hai unit chiến thắng cuối cùng.

Kết quả bỏ phiếu trên trang web chính thức của "The Unit" sẽ giúp chương trình tìm ra những nhân tố xứng đáng nhất. Hãy cùng tìm kiếm "người quen" trong danh sách Profile dưới đây!

Thí sinh nam

B-Joo (ToppDogg)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 1

Casper (cựu thành viên Cross Gene)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 2

Chae Jin (MYNAME)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 3

Chan (A.C.E)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 4

Cya (MAS)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 5

Dae Won (MADTOWN)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 6

Dong Hyun (Boyfriend)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 7

Dong Myeong (MAS)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 8

Euijin (BIGFLO)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 9

Feeldog (BIGSTAR)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 10

Giseok (IM)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 11

Go Ho Jeong (HOTSHOT)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 12

Gun Min (B.I.G)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 13

Gun Woo (MYNAME)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 14

Ha Rin (MAS)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 15

Han Gyul (IM)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 16

Hee Do (B.I.G)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 17

Ho Joon (ToppDogg)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 18

Jang Hyuk Jin (100%)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 19

Je Up (IMFACT)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 20

Ji An (IMFACT)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 21

Ji Han Sol (cựu thực tập sinh của SM Entertainment, nay thuộc J-FLO Entertainment)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 22

Jin (MVP)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 23

Jin O (A.Cian)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 24

Joong Hee

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 25

Jude (BIGSTAR)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 26

JunQ (MYNAME)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 27

Jun (A.C.E)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 28

Jun (U-KISS)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 29

Jung Ha (BEATWIN)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 30

Jung Hoon (TopSecret)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 31

Jung Sang (A.Cian)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 32

Kang Hyun (MAS)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 33

Kanto (TROY)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 34

Ki Jung (IM)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 35

Kim Timoteo (HOTSHOT)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 36

Kyeong Ha (TopSecret)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 37

Lee Geon (MADTOWN)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 38

Lee Jung Ha

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 39

Lex (BIGFLO)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 40

Lim Jun Hyeok (cựu thành viên DAY6)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 41

Marco (HBY)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 42

One Junn (Boys Republic)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 43

P.K (MVP)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 44

Rae Hwan (BIGSTAR)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 45

Ra Yoon (MVP)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 46

Rock Hyeon (100%)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 47

Sang Il (SNUPER)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 48

Se Bin (SNUPER)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 49

Se Jun (SPEED)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 50

Se Yong (MYNAME)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 51

Seong Ho (BEATWIN)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 52

Seung Jin (A-JAX)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 53

Su Hyun (SNUPER)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 54

Sung Hak (BIGSTAR)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 55

Sung Jun (Boys Republic)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 56

Su Woong (Boys Republic)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 57

Tae Eun (IM)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 58

Tae Ho (IMFACT)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 59

Taro (HBY)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 60

Ung Jae (IMFACT)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 61

Yong Hoon (MAS)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 62

Z-Uk (BIGFLO)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 63

Thí sinh nữ

Anne (S.I.S)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 64

Bomi (ACEMAX-RED)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 65

Chahee (MelodyDay)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 66

Chaesol (GOOD DAY)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 67

Chaewon (S2)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 68

Dabin (Baby Boo)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 69

Dana (Matilda)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 70

Euijin (SONAMOO)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 71

Euna Kim (Cựu thành viên The Ark)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 72

Eunbyeol (LipBubble)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 73

Eune (S.E.T)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 74

Eunji (Brave Girls)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 75

Gaeul (S.I.S)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 76

Genie (GOOD DAY)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 77

Haein (LABOUM)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 78

Haena (Matilda)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 79

Han Ahreum (cựu thành viên T-ara)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 80

Han Bi (LipBubble)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 81

Han Seo In (còn được gọi là Yeonkyung, trước đây là thành viên của F-ve Dolls, The SeeYa)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 82

Hee Jin (GOOD DAY)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 83

Hye Yeon (BESTIE)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 84

Hyosun (H.U.B)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 85

I

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 86

Janey (GP Basic)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 87

Jiwon (GOOD DAY)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 88

JOO

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 89

Kang Min Hee (Miss $)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 90

Kim (Rubber Soul)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 91

Kwon Ha Seo (cựu thành viên HA&DA)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 92

Lee Bo Lim

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 93

Lee Hyun Joo (cựu thành viên APRIL)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 94

Lee Ju Hyun (Thực tập sinh Cube Entertainment)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 95

Lee Su Ji (cựu thành viên The Ark)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 96

Lena (ACEMAX-RED)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 97

Lucky (GOOD DAY)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 98

Mint (cựu thành viên Tiny-G)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 99

Nari (Wassup)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 100

NC.A

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 101

Park Ji Won

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 102

Saebyeol (Matilda)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 103

Sandy (Apple.B)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 104

Sebin (S.I.S)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 105

Semmi (Matilda)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 106

Seol Ha Yoon

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 107

Serri (Dal Shabet)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 108

Shin Ji Hoon

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 109

Somyi (DIA)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 110

Soya

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 111

Taee (S.E.T)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 112

Viva (GOOD DAY)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 113

Woohee (Dal Shabet)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 114

Yang Ji Won (cựu thành viên SPICA)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 115

Yebin (DIA)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 116

Yena (G-reyish)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 117

Yeoeun (MelodyDay)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 118

Yeseul (Wings)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 119

Yoomin (MelodyDay)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 120

Yoon Jo (cựu thành viên Hello Venus)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 121

Yujeong (Brave Girls)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 122

Yujeong (LABOUM)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 123

Yujeong (S2)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 124

Yuji (Apple.B)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 125

ZN (LABOUM)

Ảnh profile chính thức của 126 thí sinh The Unit - ảnh 126

" The Unit " phát sóng vào tối thứ 7 hàng tuần trên đài KBS. Bạn sẽ bỏ phiếu cho ai trong chương trình này?

>> Xem thêm: 

Tú Dưa viết tặng Tuấn Hưng bài hát về tình bạn, động viên tinh thần sau sóng gió

Sơn Tùng M-TP khiến fan phát cuồng trước mái tóc tết siêu chất tại sự kiện

Loạt sao được mệnh danh là ‘thánh nhân điên tình’ khiến bạn phải e dè khi yêu họ!

Loading...
Bình luận của bạn !

Tin đọc nhiều
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều