Loading...

Ảnh hưởng từ tiến độ dự án Cần Giờ, Fideco (FDC) điều chỉnh giảm 82% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Fideco điều chỉnh giảm kế hoạch LNST năm 2019 từ gần 377 tỷ đồng xuống còn hơn 69 tỷ đồng.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều