Loading...

An Trường An (ATG) điều chỉnh tăng lỗ thêm 15 tỷ đồng, kiểm toán nêu vấn đề nhấn mạnh

Sau điều chỉnh, An Trường An ghi nhận lỗ 16,8 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2019.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều