Loading...

5 trường hợp doanh nghiệp phá sản được Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV xem xét xoá nợ gốc

Thông tư số 57 mới đây của Bộ Tài chính đã đưa ra cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV. Theo đó, trường hợp khách hàng phá sản, sẽ được...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều