Loading...

5 năm sau khi thu hồi, một linh kiện lỗi vẫn nằm chình ình trong catalog chính hãng của Chevrolet Camaro

Tệ hại hơn là Chevrolet/GM vẫn bán trang bị này dưới dạng "linh kiện thay thế" từ đó tới nay.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều