Loading...

14 dự án của Công ty Bách Đạt An sai phạm như thế nào?

Theo Thanh tra tỉnh, các vi phạm và thiếu sót của Công ty CP Bách Đạt An trong thực hiện 14 dự án được thanh tra có trách nhiệm rất lớn của Ban Quản lý phát triển...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều