Loading...

07 Thông tư mới có hiệu lực từ tháng 9/2019

Mức trợ cấp cao nhất cho quân nhân xuất ngũ là 2,235 đồng/tháng, giảng viên giáo dục nghề nghiệp hệ số lương cao nhất đến 8,0....là những thông tư nổi bật...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều